Nederland in de Tweede Wereldoorlog


  Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog


Op deze website vindt U informatie over Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Doelstelling is belangrijke persoonlijke gebeurtenissen en persoonlijke ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland een plaats te geven op het internet. De bezoekers van de website dragen verhalen en getuigenissen aan. Wij stellen dus prijs op Uw ervaringen en verhalen!

Nieuws:
Nieuw Toegevoegd De briefwisseling tussen Frans en Leo Schuurmans
Herinneringen van Jan de Werd over de Arbeidsdienst in Kiel.

Tweede-wereldoorlog.org werkt samen met SGTRS:

 

 

De stichting is opgericht n.a.v. de resolutie Europees Geweten en het Totalitarisme. De resolutie stelt de beide totalitaire regimes, het nationaal socialisme en het communisme aan de orde. Op 14 oktober 2011 is, met twaalf andere organisaties voornamelijk uit landen van het voormalig Sovjet-blok, in Praag het 'Platform Europese Nagedachtenis en Europese Geweten' onder toeziend oog van de premiers Necas uit Tsjechiė, Tusk uit Polen en Orban uit Hongarije opgericht. De SGTRS is dus een founding member van het Platform. Het product van de vruchtbare samenwerking tussen SGTRS en Tweede-wereldoorlog.org is HIER te zien.


De website bevat veel foto's van Rotterdam. Het betreft 350 foto's en fotokaarten en 40 foto“s van het "Vergeten Bombardement". De foto“s zichtbaar en onzichtbaar gemerkt. De antikopieerband wordt soms als storend ervaren, we hebben besloten deze toch aan te brengen. Het komt voor dat kopieėn van foto's via veilingwebsites als origineel te koop worden aangeboden. Daarnaast bevat het fotoalbum honderden niet geļdentificeerde foto's, veelal afkomstig uit albums van Duitse soldaten.

Onder het hoofdstuk "kunstdossier" tref je herdenkingskunst aan. Deze hebben veelal geen betrekking op Nederland, maar zijn een waardevolle toevoeging. De afbeeldingen vallen onder het copyright en mogen niet worden gebruikt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

WO 2 ervaringen

Bombardementen

Het verzet

Collaboratie

De razzia's

Kampen in Nederland

Arbeidsdienst

De bevrijding

Persoonlijke missies

Kunstdossier

Gastenboek

Februaristaking

Neem contact op  

The Holocaust -
Lest We ForgetWebsite in Nederlands

Service

 


 PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
© Copyright Sion 2002 - 2013
Contact

 Kunstdossier

Gastenboek

 SGTRS